Túi vải – Fortuna Leather

QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỀ SẢN PHẨM VỚI KHÁCH HÀNG

TIẾP NHẬN

Khách hàng cung cấp thông tin: hình ảnh sản phẩm, bản thiết kế, sản phẩm mẫu thực tế

PHÂN TÍCH

Phân tích mẫu và phát triển Nguyên vật liệu

Báo giá

Báo giá sản phẩm cho khách hàng

LÀM MẪU

Làm sản phẩm mẫu

điều chỉnh

Tiếp nhận thông tin đánh giá nhận xét mẫu và điều chỉnh

SẢN XUẤT

Hoàn thiện sản phẩm mẫu ký duyệt – Kiểm tra quy trình sản xuất – Sản xuất đại trà.

Bàn giao

Kiểm tra sản phẩm đầu ra – Bàn giao cho khách hàng