Liên hệ – Fortuna Leather
Trụ sở

+84 985 974 824

+84 915 818 858

+84 246 687 2491

sales@fortunaleather.vn

helentran@fortunaleather.vn

sales.fortunaleather@gmail.com

Số 11 TT16, Foresa 8, khu đô thị Xuân Phương,

Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h30
Thứ Bảy: Sáng từ 8h00 – 12h00

LIÊN HỆ VỚI FORTUNA LEATHER